Actualiteit

PET organiseert online kwalitatieve vormingen

09/09/2020

 

Steeds meer krijgen zorgverstrekkers en medewerkers uit de zorg- en
welzijnssector te maken met mensen met (een vermoeden van)
geestelijke gezondheidsproblemen. Het is niet altijd vanzelfsprekend om
in te schatten wat er aan de hand is, om tijdig in te grijpen of om er op de
juiste manier mee om te gaan.
Het psychiatrisch Expertiseteam biedt daarom kwalitatieve vormingen
aan voor eerstelijnswerkers en dit rond diverse thema’s uit de geestelijke
gezondheidszorg.
In deze brochure geven we u een overzicht van de geplande piekuurtjes
en open vormingen voor het najaar 2020.

 

 

 

Lees meer nieuwsberichten