Actualiteit

Oproep naar casussen voor knelpuntoverleg

01/12/2016

 

Op 10 november '16 gaat het knelpuntoverleg door in de regio Brugge-Houtland-Oostkust. Vanaf 7 oktober kunnen casussen voor dit knelpuntoverleg aangemeld worden. KLIK hier voor de AANMELDPROCEDURE (via PET voor eerstelijnsactoren en via knelpuntoverleg@netwerkggzregionw-vl.be voor GGZ-actoren).

 

Situering knelpuntoverleg:

Bij het knelpuntoverleg wordt vertrokken vanuit het principe van gedeelde verantwoordelijkheid om een gepast zorgaanbod te voorzien voor álle personen met een psychische kwetsbaarheid (ook zij die niet passen binnen het klassieke raadplegingsmodel of zij die reeds een hobbelachtig parcoursachter de rug hebben). We trachten met dit initiatief m.a.w. het vangnet te verbreden zodat er minder cliënten tussen de mazen van het net glippen.

Op het knelpuntoverleg komen dossiers aan bod waarbij:

-het knelpunt zich situeert op het niveau van de organisaties: het zorgtraject van de cliënt is tot op heden niet vlekkeloos verlopen en de hulpvraag van de cliënt is zo complex dat die niet kan opgenomen worden door één afzonderlijke netwerkpartner. Er is samenwerking tussen zorgpartners vereist  en bilateraal overleg in een poging om samenwerking te realiseren leverde tot nu toe niets op.

-het knelpunt zich situeert op het niveau van de cliënt: de cliënt is een zorgwekkende zorgmijder en komt niet in aanmerking voor het klassieke raadplegingsmodel. Er dient bemoeizorg te worden toegepast om de cliënt te motiveren om een hulpvraag te formuleren.  De situatie is immers zorgwekkend in de zin dat er gevaar dreigt voor de cliënt en/of voor zijn naasten als er op termijn niets aan de situatie wijzigt. Al betreft het knelpuntoverleg natuurlijk geen spoedprocedure. 

 

 

 

Lees meer nieuwsberichten