Actualiteit

Meer info omtrent knelpuntoverleg

09/02/2015

 

DOEL KNELPUNTOVERLEG:

Op het knelpuntoverleg komen dossiers aan bod die vastgelopen zijn. Het doel is om door samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid toch tot een gepast zorgaanbod te komen en de zorgpartner die als het ware "opgezadeld" zit met de casus wat te ontlasten. We benadrukken dat het knelpuntoverleg geen spoedprocedure is.


WIE KAN AANMELDEN:

In een eerste fase kunnen zorgactoren uit de eerste lijn of de GGZ een client aanmelden die woonachtig is in één van de volgende 7 gemeentes (Beernem, Brugge, Jabbeke, Oostkamp, Torhout, Zedelgem of Zuienkerke). 


AANMELDING:


Via mail naar knelpuntoverleg@netwerkggzregionw-vl.be


Met een omschrijving van volgende zaken:

i. Omschrijving van de clientsituatie:

1.    Initialen client (gelieve in het aanmeldingsformulier niet de volledige naam van de client te vermelden) 

2.    Korte probleemsituatieschets

3.    Schets van het vroegere traject

ii.Wat is reeds geprobeerd qua overleg etc. en waarom leverde dit overleg geen resultaat op?  

iii. Waarom wordt gedacht aan het knelpuntoverleg

1.       Welke problemen worden ervaren?

2.    Wat is het huidige netwerk rond de client? (GGZ? Huisarts? Eerste lijn? Mantelzorgers? )

3.    Welke verwachtingen heeft de aanmelder?

                      iv.     Contactgegevens aanmelder (naam, functie, telefoon, e-mail)


PROCEDURE NA AANMELDING:

De gatekeepers evalueren het aanmeldingsdossier en vragen zo nodig bijkomende info op (Heeft de aanmelder reeds 'alles' geprobeerd? Wat staat een oplossing in de weg?). Indien het dossier wordt aanvaard als knelpuntdossier wordt de casus geagendeerd, met uitnodiging van de aanmelder en de betrokken/te betrekken hulpverleningsactoren


 

 

 

Lees meer nieuwsberichten