Actualiteit

Reflectieforum Eerste Lijn & GGZ op dinsdagnamiddag 10 maart

11/02/2015

 

Het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg regio Noord-West-Vlaanderen nodigt alle partners die werkzaam zijn binnen de eerstelijn in onze netwerkregio uit om samen na te denken over de GGZ-vernieuwing (of Artikel 107 zoals er meestal naar verwezen wordt). Op de netwerkdag (12 december 2014 te Jabbeke) kwam afstemming met de Eerste Lijn vaak aan bod als thema en zo beschouwen we dit als een prioriteit voor 2015. 

Het is de bedoeling dat we samen komen tot meer en betere afstemming tussen de eerstelijnsactoren die in de thuiscontext actief zijn en de GGZ-hulpverleners die begeleiding bieden aan huis. Dit zullen we doen aan de hand van concrete casusbesprekingen. Vandaar dat er die namiddag ook medewerkers van Beschut Wonen (BW), het Pyschiatrisch Expertiseteam (PET), Mobiel Behandelteam (MBT) en Mobiel Crisisteam (MCT) aanwezig zullen zijn. 

Het eerste Reflectieforum Eerste Lijn & Geestelijke Gezondheidszorg gaat door op dinsdag 10 maart tussen 14u en 16u in zaal 1 in AZ Sint-Jan campus Henri-Serruys te Oostende (Ka?rostraat 84).

Gelieve een mailtje te sturen naar info@netwerkggzregionw-vl.be met uw naam, functie, organisatie en emailadres om in te schrijven. 

 

 

 

Lees meer nieuwsberichten