Netwerk GGZ

Het netwerk Geestelijke Gezondheidszorg regio Noord-West-Vlaanderen is gestart als pilootproject in juni 2011 en vormt een samenwerkingsplatform van verschillende organisaties uit de geestelijke gezondheidszorg in samenwerking met diverse partners uit de eerstelijn. 
 
Het netwerk bundelt de krachten om de hulpverlening voor volwassenen met een psychische kwetsbaarheid te optimaliseren. Om dit doel te bereiken wordt het bestaande residentiĆ«le en ambulante aanbod aangevuld met gespecialiseerde behandeling in de thuiscontext.